Presa de Decisions

Estudis de viabilitat - Reestructuracions d'empresa - Control de Costos

--------------------------------------------------------------------------------------

A NEOCI tenim experiència en enfrentar-nos a situacions on és necessari posar en marxa un Pla de reestructuració d'empresa que garanteixi la viabilitat. De forma realista, ágil i eficaç s'emprendran els canvis per a millorar els resultats, reorganitzar la seva empresa i implantar mesures que donin solidesa al negoci.

 

  Disseny i implantació Pla de Reestructuració i Estudi de Viabilitat del Negoci

Reestructuracione Operatives, accions per generar caixa

Pla de Tresoreria. Reestructuració del deute

Pla de Reducció i Optimització de costos. Control de Gestió

Refinanciació: Ajuda en negociacions

 Pla de Vendes

Implantació de millores en Operacions

Redefinició de la estructura de persones de la empresa. Organigrama

 Assessorament de l'equip directiu en presa de decisios

Programa de desinversió. Reinventar el negoci per asegurar-ne la liquidesa i continuitat